Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Paulus´ 1. brev til Korinterne

Størst av alt er kjærligheten.

Svar

*