Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Råd og utvalg i Hånes

I Hånes menighet har vi følgende utvalg:

  • Gudstjenesteutvalget
  • Diakoni-utvalget
  • Trosopplæringsutvalget
  • Økonomiutvalget
  • Undervisningsutvalget