Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Gudstjeneste i Hånes kirke

Gjenåpning av Norge

Regjeringen har nettopp kommet med den gledelige nyheten at Norge åpner opp og at vi fra lørdag 25. september kl.16. kan leve tilnærmet normalt.

For oss i Hånes kirke betyr det blant annet:

  • Regelen om én meter avstand er borte.  Vi kan altså fylle kirken igjen uten antallsbegrensning.
  • Vi kan feire nattverd som normalt.
  • Vi trenger ikke registrere hvem som kommer på gudstjenester og andre arrangementer, osv..

Halleluja – og velkommen til kirken din!