Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Nyheter

«Gå du og gjør som ham!»

Evangelietekst: Lukas kap. 10, vers 25-37: Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av
Les videre

Babysang og småBARNAS er i gang!

Går du hjemme med baby ? Har du lyst til å bli kjent med andre foreldre og være med på et hyggelig samvær? Bli med på BABYSANG! Hver torsdag kl. 10.30 samles vi til sangstund før vi spiser sammen i 11 – tiden. Ta med niste og VÆR VELKOMMEN!! SmåBARNAS er i gang! I etterkant av m
Les videre

Bli med på SuperOnsdag i Hånes kirke!

Denne høsten starter noe nytt i kirka vår: SuperOnsdag!  Det blir morsomme samlinger for barn, unge, voksne og eldre.  Kom og bli med, du også! Opplegget er som følger: Kl 16.00-17.00:  SuperMiddag Da serveres det deilig middag på alle onsdager i oddetallsukene denne høsten. Ta med de
Les videre

Hånes menighet har fått nytt flygel

En musikkglad menighet Hånes menighet har siden sin opprinnelse tidlig på 1980-tallet bygget menighet basert på frivillig innsats og egen givertjeneste. Siden etablering av menigheten og frem til i dag, har Hånes menighet vært preget av stor egeninnsats og et sterkt eierskap til egen
Les videre

«Vær rolig, barn. Gud er ikke død!»

Evangelietekst: Markus kap 5, vers 35-43 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» Nå lot han ingen andre følge med
Les videre

Befridd fra verdens umulige forventningspress

Evangelietekst: Matteus evangeliet kap 11, vers 16-19, 25-30 Jesus sa: Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: ‘Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge.
Les videre

Konfirmant 2014/2015?

Kjære deg som tenker på dette med konfirmasjon. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål! Har du bestemt deg? Lurer du på hva du må gjøre for å bli konfirmant hos oss? Du som er født i år 2000, og som står i vårt medlemsregister, vil motta et brev fra oss veldig snart, så føl
Les videre

Hva ser du i den tomme graven?

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort
Les videre

Det nye livet i dåpen

Evangelietekst: Joh 3:1-13 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannel
Les videre

slik også vi tilgir våre skyldnere

Evangelietekst: Markus 11: 25-26 «Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.» Tilgivelsens gode sir
Les videre

Lønn etter behov, ikke etter innsats

Evangelietekst: Matteus 20:1-16 «For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se
Les videre

Bønnetjenesten

Bønnetjenesten som består av 20 forbedere, ønsker å være en grunnmur som all aktivitet i Hånes menighet bygger på. I tillegg ønsker Bønnetjenesten å bety en forskjell for  lokalmiljøet, for landet og for mennesker med ulike oppgaver i verden. I våpenhuset i kirka finnes en bønnekasse
Les videre