Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Dåp

Den norske kirke i Kristiansand ønsker alle foreldre velkommen med barnet til dåp.

Avtale om dåp gjøres ved henvendelse til kirkens servicetorg.

Når er det dåp i din kirke?  Se gudstjenestelisten.

Ønsker du å se Den norske kirkes offisielle forhold til dåp, – Klikk her

Dåp gjennomføres ved alle kirker i Kristiansand. Vanligvis finner dåpen sted i kirken under en vanlig søndagsgudstjeneste. Den enkelte menighet planlegger ikke dåp i alle gudstjenester.  Derfor er det viktig å gjøre avtale om tid og sted på forhånd.

Dåp i Den norske kirke i Kristiansand.  Praktiske forhold.

1.  Kontakt kirkens servicetorg for å bestille kirke og tidspunkt for dåp.

Besøksadresse: Gyldenløvesgate 9
Postadresse: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 19 68 00
Telefax: 38 19 69 69
E-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

2.  Kirkens servicetorg må ha opplysninger om barn, foreldre og faddere.

/Portals/28/Dokumenter/Dåpsbrosjyre.doc