Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Gudstjenester i Hånes høsten 2020

DATO TID TYPE GUDSTJENESTE
AUGUST
23. august 11:00 SuperSøndag, oppstart
29. august 10:30 Konfirmasjon 1
29. august 12:30 Konfirmasjon 2
29. august 14:30 Konfirmasjon 3
SEPTEMBER
6. september 11:00 Gudstjeneste
13. september 12:00 Gudstjeneste på menighetstur til Skottevig
20. september 11:00 SuperSøndag. Høsttakkefest
27.september Ikke gudstjeneste
OKTOBER
4. oktober 19:00 G19
11. oktober 11:00 SuperSøndag
18. oktober 12:00 Fellesgudstjeneste
25. oktober Ikke gudstjeneste
NOVEMBER
1. november 11:00 Gudstjeneste
8. november 11:00 SuperSøndag
15. november 19:00 G19
22. november Ikke gudstjeneste
29.november 11:00 SuperSøndag. LysVåken
DESEMBER
6. desember 11:00 Gudstjeneste
13. desember 11:00 Julespill-gudstj. med korene
20. desember 19:00 G19
24. desember 14:00 Julegudstjeneste
24. desember 15:30 Julegudstjeneste
25. desember 12:00 Høytidsgudstjeneste
27. desember Ikke gudstjeneste
JANUAR
1. januar 19:00 Fellesgudstjeneste
3. januar 11:00 Gudstjeneste