Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Gudstjenester i Hånes høsten 2019

DATO TID TYPE GUDSTJENESTE
AUGUST
25. august 11:00 SuperSøndag, oppstart
31. august 10:30 Konfirmasjon 1
31. august 12:30 Konfirmasjon 2
31. august 14:30 Konfirmasjon 3
SEPTEMBER
1. september Ikke gudstjeneste
8. september 11:00 Gudstjeneste
15. september 11:00 Gudstjeneste på Havglimt
22. september 11:00 SuperSøndag. Høsttakkefest
29. september Ikke gudstjeneste
OKTOBER
6. oktober 19:00 G19
13. oktober Ikke gudstjeneste
20. oktober 11:00 SuperSøndag
27. oktober 11:00 Gudstjeneste
NOVEMBER
3. november 11:00 Gudstjeneste
10. november Ikke gudstjeneste
17. november 11:00 Fellesgudstjeneste
24. november 19:00 G19
DESEMBER
1. desember 11:00 SuperSøndag, LysVåken
8. desember 11:00 Gudstjeneste
15. desember 11:00 Julespill-gudstj. med korene
22. desember 11:00 Gudstjeneste
24. desember 14:00 Julegudstjeneste
24. desember 15:30 Julegudstjeneste
25. desember 12:00 Høytidsgudstjeneste
29. desember Ikke gudstjeneste
JANUAR
1. januar 19:00 Fellesgudstjeneste
5. januar 11:00 Gudstjeneste