Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Gudstjenester i Hånes våren 2018

DATO TIDSPUNKT SØNDAG I KIRKEÅRET TYPE GUDSTJENESTE
JANUAR
1.jan 17:00 Kristi navnedag Fellesgudstjeneste i Søm kirke
7.jan 11:00 Kristi åpenbaringsdag Gudstjeneste
14.jan 11:00 2. søn i åpenbaringstiden SuperSøndag
21.jan 17:00 3. søn i åpenbaringstiden G17 og presentasjon av konfirmantene
28.jan Ikke gudstjeneste
FEBRUAR
4.febr 11:00 Kristi Forklarelsesdag Gudstjeneste
11.febr 11:00 Fastelavn SuperSøndag
14.febr Ikke gudstjeneste
18. febr Ikke gudstjeneste
25.febr 17:00 2. søn i faste G17
MARS
4.mars 11:00 3. søn i faste Gudstjeneste
11.mars 11:00 4. søn i faste Gudstjeneste
18.mars Ikke gudstjeneste
25.mars 11:00 Palmesøndag SuperSøndag
29.mars 19:00 Skjærtorsdag Gudstjeneste med fellesskapsmåltid
30.mars 11:00 Langfredag Langfredagsmesse
APRIL
1.april 11:00 Påskedag Høytidsgudstjeneste
8.april 17:00 2. søn i påsketiden G17
15.april 11:00 3. søn i påsketiden Gudstjeneste
22.april 11:00 4. søn i påsketiden SuperSøndag
29.april Ikke gudstjeneste
MAI
6.mai 11:00 6. søn i påsketiden SuperSøndag
13.mai Ikke gudstjeneste
20.mai 11:00 Pinsedag Høytidsgudstjeneste
27.mai 17:00 Treenighetssøndag Prosjektgudstjeneste
JUNI
3.juni 11:00 2. søn i treenighetstid SuperSøndag
10.juni Ikke gudstjeneste
17.juni 11:00 4. søn i treenighetstid Gudstjeneste
24.juni 11:00 St. Hans/5. søn i treen Gudstjeneste
JULI
1.juni 11:00 6. søn i treenighetstid Gudstjeneste i TVEIT
8.juli 17:00 7. søn i treenighetstid Gudstjeneste
15.juli 11:00 8. søn i treenighetstid Gudstjeneste i TVEIT
22.juli 11:00 9. søn i treenighetstid Gudstjeneste
29.juli 11:00 10. søn i treenighetstid Gudstjeneste i TVEIT
AUGUST
5.august 11:00 11. søn i treenighetstid Gudstjeneste
12.august 11:00 12. søn i treenighetstid Gudstjeneste i TVEIT
19.august 11:00 13. søn i treenighetstid SuperSøndag
25.august 12:00 og 14:00 14. søn i treenighetstid Konfirmasjoner