Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Givertjenesten

Hånes menighet er så heldige å ha en solid givertjeneste. Det er pr i dag rett over 100 faste givere som til sammen støtter menigheten med i overkant av 500.000 kr.

Den faste givertjenesten gjør at menigheten har en forutsigbarhet i inntektene. I tillegg blir gavene registrert og gir rett til skattefradrag.

Inntektene fra givertjenesten går i all hovedsak til lønninger fordelt på kateket og ungdomsarbeider som hver lønnes henholdsvis 40% og 20% av givermidler.

I tillegg gir menigheten 10% av givermidlene til misjonsprosjektene våre i Mali.

Hver høst arrangerers en flott fest for alle giverne og det er en kveld det er verdt å få med seg!

Har DU lyst til å bli med som giver i menigheten?

Kontakt menighetskontoret på 3819 6910 eller giverkomiteen ved Vidar Iversen