Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Date:8. august 2013

Vår visjon

Glimt av himmel – spor på jord.

Gjennom møter med mennesker ønsker vi å gi et glimt av himmel. I hverdagen, gjennom oppveksten og livet for øvrig som skal sette gode spor i et menneskes liv. Sette gode spor på jord.

Mennesket først.

Vår misjon er at vi skal med Jesus som forbilde vise Guds kjærlighet til alle mennesker ved handling, ikke bare ord. Vi skal møte folk der de er, gi rom for undring, og skape møteplasser hvor mennesker blir kjent med hverandre og Jesus.

GÆR’N.

Våre verdier er Gøy, Ærlig, Raus og Nærværende og skal prege alt vårt arbeid og våre aktiviteter. Disse fire verdiene danner ordet GÆR’N.

Gøy:
Vi vil glede oss og andre. Gjennom lek, humor, latter, selvironi og pussigheter skaper vi et godt fundament for å være i bevegelse, leve og utfordre.

Ærlig:
Vi ser mennesket som helt, og anerkjenner at det er gjennom å vise våre svakheter for hverandre at vi kan komme hverandre nær – og bli sterkere.

Raus:
Størst av alt er kjærligheten. Vi er i bevegelse og gir rom til mangfold, undring og nysgjerrighet. Mennesket er skapt i Guds bilde og Guds budskap er kjærlighet.

Nærværende:
Vi er synlige og står i menneskers liv, i alle livets faser og situasjoner. Vi er rede til å lytte og gjøre vårt ytterste for å oppleves imøtekommende.

 

Vår logo

Øverst på siden kan du se menighetens nye logo. Den har Irene Buxrud Lyche designet for oss.

Her er noen av tankene bak den:

  • er i bevegelse (GØY) // fotens funksjon
  • er ekte (ÆRLIG) // barbeint
  • gir rom for forskjellighet (RAUS) // sirklenes størrelse
  • er imøtekommende (NÆRVÆRENDE) // sirklenes «bevegelse»
  • er i dialog med Gud // snakkebobler oppover
  • setter spor på jord // fem tær