Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:
Date:8. august 2013

Utvalg og arbeidsgrupper

Hånes menighet har følgende utvalg og arbeidsgrupper:
  • Arbeidsutvalget (kontaktperson: Kristin Wallem Timenes)
  • Gudstjenesteutvalget (kontaktperson: Olav Trømborg)
  • Trosopplæringsutvalget (kontaktperson: Linn Mørland)
  • Diakoniutvalget (kontaktperson: Petter T. Lomeland)
  • Økonomiutvalget (kontaktperson: Wenche Somdal)
  • Giverkomiteen (kontaktperson: Vidar Blakseth)
  • Bønneutvalget (kontaktperson: Olav Trømborg)

 

Utvalgene og gruppene er nedsatt av menighetsrådet og har sitt mandat derfra.