Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Vidar Iversen
Date:8. august 2013

Støtt menigheten

Hånes menighet er så heldige å ha en solid givertjeneste. Det er pr i dag rett over 100 faste givere som til sammen støtter menigheten med i overkant av 500.000 kr.

Den faste givertjenesten gjør at menigheten har en forutsigbarhet i inntektene. I tillegg blir gavene registrert og gir rett til skattefradrag.

Inntektene fra givertjenesten går i all hovedsak til lønninger fordelt på flere ansatte.

I tillegg gir menigheten 10% av givermidlene til misjonsprosjektet vårt i Egypt.

Høsten 2016 startet vi en kampanje for å informer om Givertjenesten og forsøke rekruttere nye givere. Kampanjen ble kalt SAMMEN. Det ble laget et magasin som i januar 2017 ble levert ut til husstander på Hånes og Lauvåsen; ca 1900 enheter. Det har, i løpet av høsten og frem til nå, vært rettet et fokus på givertjenesten ved flere anledninger; både på SuperOnsdag, julemessa og på flere gudstjenester. Lørdag 4.februar 2017 arrangeres en stor ALLE-SAMMEN-FEST for alt Hånes og Lauvåsen-folk. Her ønsker vi blant annet å rette en takk til alle de som gjør en innsats som ulønnede, frivillige medarbeider og de som er med på givertjenesten og bidrar økonomisk til kirkas drift på den måten. Kanskje får vi også med oss noen nye medarbeidere og givere etter denne festen? Det hadde vært moro! Du kan lese mer om SAMMEN-festen på forsiden.

Har DU lyst til å bli med som giver i menigheten? Kontakt giverkomiteen ved Vidar Iversen eller gå til denne siden og registrer deg.