Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Vidar Iversen
Date:8. august 2013

Støtt menigheten

Hånes menighet er så heldige å ha en solid givertjeneste. Det er pr i dag rett over 100 faste givere som til sammen støtter menigheten med i overkant av 500.000 kr.

Den faste givertjenesten gjør at menigheten har en forutsigbarhet i inntektene. I tillegg blir gavene registrert og gir rett til skattefradrag.

Inntektene fra givertjenesten går i all hovedsak til lønninger fordelt på flere ansatte.

I tillegg gir menigheten 10% av givermidlene til misjonsprosjektet vårt i Egypt.

Har DU lyst til å bli med som giver i menigheten? Kontakt giverkomiteen ved Vidar Iversen eller gå til denne siden og registrer deg.