Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig: Olav Trømborg
Date:28. mars 2014

Påskens gudstjenester i Hånes kirke

14.april – Palmesøndag kl.11.00.
«Barnas påskegudstjeneste». En enkel påskevandring for små og store. Hånes barnegospel og Hånes Tween Sing deltar. Ved Kristian Woxmyhr og Olav Trømborg.

18.april – Skjærtorsdagssamling kl.19.00.
På Skjærtorsdag inviteres alle til å feire et fellesskapsmåltid på samme måte som Jesus og hans venner gjorde. Denne kvelden er det vakkert dekket til måltid inne i kirkerommet, og gjennom ord, toner og fellesskap åpnes påskens drama for oss og vi får være med på Jesu vandring mot korset. Måltidet avsluttes med et nattverdmåltid. Ved Mette Kirkhus Johansen, Kristian Woxmyhr og Olav Trømborg.

19.april – Langfredagsgudstjeneste kl.11.00.
En stillferdig gudstjeneste hvor Jesu lidelseshistorie som leses i sin helhet. Ved Kristian Woxmyhr og Olav Trømborg.

21.april – 1.påskedag, høytidsgudstjeneste kl.11.00.
1. påskedag er kirkens jubeldag til minne om at Jesus stod opp fra de døde og lever i dag. Trygve Rypestøl spiller saksofon. Ved Kristian Woxmyhr og Olav Trømborg.

Velkommen til påskens samlinger i Hånes kirke!