Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig: Petter Tanggaard Lomeland, Åse Loland Fredheim, Trine loland
Date:25. april 2018

LIV&TRO SMÅFELLESSKAP

Hånes menighet sitt uttalte ønske er ”… at vi skal med Jesus som forbilde vise Guds kjærlighet til alle mennesker ved handling, ikke bare ord. Vi skal møte folk der de er, gi rom for undring, og skape møteplasser hvor mennesker blir kjent med hverandre og Jesus”. Menighetens møteplasser er gudstjenesten og SuperOnsdag for å nevne noen. Men kanskje den viktigste møteplassen er de små fellesskapene. Her kan man lettere ”møte folk der de er, gi rom for undring, og la mennesker blir kjent med hverandre og Jesus”. Disse fellesskapene har mange ulike navn, husgrupper, cellegrupper, bibelgrupper osv. I Hånes menighet heter de LIV&TRO grupper. Nettopp fordi at i slike grupper er det livet og troen som deles. Troen får sette en høyere himmel over livet ditt slik det er, akkurat nå. Dette skjer ved at bibelen og bønnen gjennom det trygge fellesskapet, får kaste Guds lys over dine erfaringer og hverdager.

  • I LIV&TRO gruppe får du og treffer du venner
  • I LIV&TRO gruppe blir du sett og hørt
  • LIV&TRO gruppe får du ta med seg troa si og la den bli utfordret og vokse
  • I LIV&TRO gruppe får du ta med livet ditt akkurat slik det er

 

En samling i LIV&TRO gruppen inneholder som regel:

  • Enkel beverting – med trykk på enkel. Om så bare en kopp te eller kaffe
  • Hverdagspraten om løst og fast
  • En innledende bønn
  • Bibeltekst, felles undring og refleksjon
  • Dele runde – her deler man det man ønsker fra livet, gleder og sorger. Viktig: Her er ingen tvang
  • Bønn – en enkel bønnestund. Her finner man en form innad i gruppa som alle er fortrolig med

 

Tilgjengelige ressurser:
Som vedlegg til nyhetsbrevet får alle abonnenter til sendt ”Ressursmateriell til bruk i hjemmet og i grupper”. Dette er med utgangspunkt i enkelte søndager gjennom kirkeåret. Her finner man henvisninger til de aktuelle bibel tekstene, spørsmål til felles undring og refleksjon, et kort sammendrag av den aktuelle prekenen, en bønn, og prekenen i sin helhet for de som måtte ønske et dypdykk. Diakon, prest eller gruppe koordinator er alltid tilgjengelig dersom en gruppe skulle ønske hjelp i oppstarten eller underveis.

 

Hvem, når og hvordan?
Alle dåpsforeldre får en invitasjon til å delta på LIV&TRO for dåpsforeldre. Dette er 4 samlinger over 4 uker spesielt tilpasset for livssituasjonen dåpsforeldre er i og spørsmål som ofte melder seg i forbindelse med og i etterkant dåpen. I forlengelsen av dette får deltagerne alltid spørsmål om de ønsker å fortsette som egen LIV&TRO gruppe, eller bli med i en eksisterende.
Dersom du ønsker å bli med i en LIV&TRO gruppe utenom gjennom ulike ressurskvelder og opplegg, er det bare å melde inn ønsket til prest eller diakon, som da vil søke å finne en gruppe til deg.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste om å bli med i en LIV&TRO gruppe. Det kan gi positive effekter i det sosiale livet, i troslivet og i følelseslivet m.m. Du kan bli positivt overasket!

Kontaktpersoner:
Åse Loland Fredheim, 90 97 30 47 // Trine Loland, 45 69 21 69.