Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Linn Mørland
Date:13. mars 2013

Konfirmant 2018

 Vil du være konfirmant i Hånes kirke?

Høsten 2013  endret vi konfirmantopplegget her i Hånes kirke.  Vi ønsker å  tilby et BEST MULIG opplegg til alle konfirmanter i Hånes. Dette kan du få gleden av å delta på!

Meld deg på her.

Vi endret konfirmanttiden fordi:
• Vi ønsker å tilby konfirmanter på Hånes det beste konfirmantåret vi kan tenke oss. Vår erfaring er at det mest verdifulle og morsomste som skjer i løpet av konfirmantåret, skjer på leiren. For å kunne utvide fra weekend til leir, trenger vi å ta sommeren i bruk. Dermed blir det mest hensiktsmessig å arrangere høstkonfirmasjon i stedet for vårkonfirmasjon.
• Å delta på konfirmantleir i en liten uke (tirsdag – søndag) gir helt andre muligheter for læring og fellesskapsbygging enn en weekend. Dette vil konfirmantene få stort utbytte av (jfr undersøkelser gjort blant konfirmanter i etterkant av konfirmanttiden).

10385312_10152617393049162_739037333772146357_n

Hvordan er et konfirmantår?
• Konfirmantundervisningen starter i januar. Konfirmantene regnes som konfirmanter hele skoleåret.
• Konfirmantenes presentasjonsgudstjeneste er i januar.
• Konfirmantene har undervisning annenhver onsdag (partallsuker) i vårsemesteret. Konfirmantene får undervisning i grupper og i plenum.
• Vi arbeider med prosjekt og har prosjektgudstjeneste (konfirmantenes gudstjeneste) i april/mai. Dette er «del 1» av konfirmasjonen og et av høydepunktene i konfirmanttiden.
• Høydepunktet i konfirmantåret er konfirmasjonsleiren. Vi ønsker at alle konfirmanter deltar på KonfCamp! Leiren er fra tirsdag til søndag i uke 27 hvert år. I 2018 blir dette fra tirsdag 3.- søndag 8. juli. Her kan du se en liten videosnutt om KonfCamp. Og her kan du se en video om selve Skjærgårds, som KonfCamp er en del av (leir i leiren).
• Konfirmanter som av ulike årsaker ikke ønsker å delta på ukesleir vil bli registrert som nettkonfirmant og tar igjen det de går glipp av ved egenstudium på våren. Vi oppfordrer alle til å bli med på leir! Kanskje kan vi finne en løsning dersom noen kvier seg eller er usikker på om de vil på leir? Ta kontakt!!
• Egenandelen for konfirmantåret i 2018 er:

MED UKESLEIR kr.  2550,- (egenandel på ukesleir med kost, mat på onsdagssamlingene og diverse materiell). Denne prisen forutsetter at foreldre stiller opp og kjører til og fra KonfCamp, Risøya. Ellers må busskostnader komme i tillegg.

UTEN UKESLEIR kr. 800,- (dekker nettstudie, mat på onsdagssamlingene og materiell)

NB; Hvis vanskelig økonomi hindrer noen i å delta, vil menigheten dekke hele, eller deler av beløpet.

Når blir konfirmasjonsdagen?
• Konfirmasjonsgudstjenestene blir lagt til den siste lørdagen i august hvert år. Dersom det er stort kull, vil vi også bruke søndagen.

2018: lørdag 25. august.

2019: lørdag31. august

2020: lørdag 29. august

2021: lørdag 28. august

10394466_10152617398404162_3698623736961841208_n

Hvem kan konfirmeres?

Alle som ønsker å bli konfirmert er velkomne til å delta i konfirmantopplegget. Også du som ennå ikke er døpt. For å bli konfirmert er det nødvendig å være døpt først. Hvert år legger vi til rette for dåp av ungdommer i løpet av konfirmanttiden, slik at de kan konfirmeres sammen med resten av konfirmantkullet sitt. Velkommen som konfirmant hos oss!!

Spesielle behov?
Vi ønsker å tilrettelegge undervisningen i forhold til den enkeltes forutsetninger. Ta kontakt med oss tidlig om det er spesielle ting vi kan samarbeide om!

Hvem er lederne for konfirmantopplegget?

Olav Trømborg: Sokneprest

Sonja Leirvik: Trosopplærer (vikar)

Martine Akselsen: Ungdomsarbeider i Hånes menighet

(Linn Mørland: Kateket i menigheten. Sykemeldt).

Kontaktinformasjon finner du her.

+ mange flere ledere som blir med underveis, som ledere på leir, ledere for prosjekt osv.

10551018_10152617409279162_6685377993563765336_n