Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Linn Mørland
Date:22. april 2021

Konfirmanttid i Hånes kirke – Velkommen!

Konfirmasjonstid er for deg som er troende, tvilende, undrende, nysgjerrig.

For deg som er frimodig og deg som er tilbakeholden. Og alle midt i mellom.

Husk at konfirmantgjengen blir mer fargerik og mangfoldig om du melder deg på!

Meld deg på her:

 

 

Som konfirmant kan du lære mer om Gud og om deg selv. Vi utforsker viktige spørsmål sammen: Hva er det viktigste i livet? Hva slags bilder har du av Gud? Hvem er Jesus egentlig? Hva tenker du om din egen verdi? Hvilken verdi har du i Guds øyne? Hva betyr det egentlig å tro?  Fokuset i konfirmanttiden er på relasjon og opplevelser. Relasjon til deg selv, folka rundt deg og til Gud.  Håpet er at du gjennom konfirmanttiden får oppleve og erfare at du er elsket og ønsket – av Gud!

 

Konfirmanttiden inneholder:

  • Oppstart i oktober
  •  Denne høsten har vi konfonsdag 19/10, 02/11 og 16/ 11 fra klokka 13.15 – 15.30
  • Konfsamlinger -tema (Hver 2. onsdag ca. okt – mai)
  • Delta på Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen
  • Konfirmanthelg i mai
  • Konfirmantleir: KRIK KonfAction i Bø, Telemark; 23. juni – 27. juni 2023
  • Konfirmasjon lørdag 26. august klokk 12.00 og 14.00

 

Hvem kan konfirmeres?

Alle som ønsker å bli konfirmert er velkomne til å delta i konfirmantopplegget. Også du som ennå ikke er døpt. For å bli konfirmert er det nødvendig å være døpt først. Hvert år legger vi til rette for dåp av ungdommer i løpet av konfirmanttiden, slik at de kan konfirmeres sammen med resten av konfirmantkullet sitt. Velkommen som konfirmant i Hånes kirke!

 

Spesielle behov?
Vi ønsker å tilrettelegge undervisningen i forhold til den enkeltes forutsetninger. Ta kontakt med oss tidlig om det er spesielle ting vi kan samarbeide om!

Hva koster konfirmanttiden?

Pris for konfirmantåret 2022-2023 er 2800,-.

NB; Hvis vanskelig økonomi hindrer noen i å delta, vil menigheten dekke hele, eller deler av beløpet. Bare ta kontakt, så finner vi en løsning.

 

Når blir konfirmasjonsdagen?
Konfirmasjonsgudstjenestene blir lagt til den siste lørdagen i august hvert år. Dersom det er stort kull, vil vi også bruke søndagen.

2023: lørdag 26. august

2024: lørdag 31. august

2025: lørdag 30. august

2026: lørdag 29. august

 

Lederne for konfirmantopplegget

Linn Mørland: Kateket

+sokneprest Jan Otto Fredwall

Audhild Høivik: ungdomsarbeider

Kontaktinformasjon finner du her.