Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:
Date:13. mars 2013

Giftemål

Et bryllup kan være kun et brudepar med forlovere, eller det kan være en stor fest over flere dager. Men i sentrum står uansett to mennesker som vil dele sitt eget liv med den andre. For mange er det markeringen av det viktigste valget man tar i løpet av livet.

Tid
De fleste vielsene i Hånes foregår på lørdager, men det er også noen som gifter seg en kveld i en ukedag. Det avhenger av rammen rundt bryllupet. Ønsker du vigsel i Hånes kirke eller en av de andre kirkene i Kristiansand, kontakt Kirkens Servicetorg på 38196800 for å avtale dato.

Det offentlige
Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. Derfor må alle som ønsker å gifte seg søke om prøving. Det er folkeregistret som gir prøvingsattest etter søknad. Dette kan ta noen uker, og prøvingsattesten må ikke være mer enn 4 mnd. gammel ved ekteskapsinngåelse.

Klikk her for å finne papirene som må fylles ut og sendes folkeregisteret

Det kirkelige
I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. I kirken er det presten som gjør det, men i tillegg blir man bedt for og velsignet, og markerer dagen i det hellige rommet som rommer alle livets store overganger. Klikk her for å se hvordan en kirkelig vielse foregår

Vigsler er gratis for personer som er registrert i folkeregistret i Kristiansand og er medlem av den norske kirke. Klikk her for satsene for kirkemedlemmer som er folkeregisterført i andre kommuner eller personer som ikke er medlemmer av Den norske kirke.