Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Olav Trømborg
Date:13. mars 2013

Dåp

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, Salmer1997, nr. 93)

MERK: Dåp i korona-tid
Nå i disse korona-tider må vi gjøre ting litt annerledes. Vi arrangerer gjerne egne dåpsgudstjenester kun for familien. Ta kontakt med menigheten for å finne en tid som passer.

Dåp i Hånes kirke
I Hånes kirke blir rundt 30 mennesker døpt hvert år. De fleste av dem er spebarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste. Dersom noen av ulike grunner ønsker å døpes mer i det stille, kan vi også legge til rette for det.

Ønsker du dåp for barnet ditt?
Forespørsel om dåp kan gjøres på denne nettsiden: Dåpsforespørsel
eller ved å kontakte Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Hånes kirke.

De trenger følgende opplysninger:
• Fullt navn og personnummer på  barnet.
• Mors og fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt et par uker før dåpsdato for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med presten før den tid, finner du kontaktinfo her.

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?
Da kan det være greit å ta kontakt med presten først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt.