Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:Olav Trømborg
Date:13. mars 2013

Begravelse

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden. På denne siden vil du finne litt hjelp til det som dreier seg om tiden før og etter gravferden

Tiden før gravferden
De fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart etter et dødsfall, slik at de tar seg av det administrative og praktiske knyttet til gravferdsforberedelse (Vær oppmerksom på at det er frivillig om man vil bruke et byrå til dette, det går også an å ordne med gravferd, pynting osv helt eller delvis på egen hånd). Byråene i byen finner du her.

Begravelsesbyrået (eller pårørende som selv ordner gravferden) tar kontakt med Kirkekontoret (38196800) og avklarer tidspunktet for gravferden. Fristen for gravlegging og kremasjon er 10 virkedager.

Presten som skal forrette under begravelsen vil deretter ta kontakt med pårørende i løpet av kort tid. Det er vanlig at presten møter de pårørende i hjemmet eller på prestekontoret for å snakke om det som har skjedd og å forberede minneordet og begravelsen.

Les mer om planlegging av en kirkelig gravferd her.

Etter gravferden
Etterlatte som har behov for en samtale etter begravelsen/bisettelsen, kan kontakte presten om dette. Kontaktinformasjon finner du her.

Menighetene i Kristiansand tilbyr sorggrupper. Det er diakonen i Lund menighet, Tone Benestad, som administrerer sorggruppene i Kristiansand. Send en mail til henne og meld deg på.