Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:
Date:12. desember 2018

Åpen kirke & Lectio Divina

Fra 2019 er Åpen kirke siste onsdag i måneden, kl. 19.30 – 20.30.

I forlengelsen av Åpen kirke blir det en halv time med Lectio Divina.
Lectio Divina er en måte å lese Bibelen på, som omfatter både lesing, bønn, meditasjon og stillhet. Oversatt til norsk blir det ofte omtalt som oppmerksom lesning. Denne måten å lese bibelen på har røtter helt tilbake til 300-tallet.
Her kan du komme og gå som du vil under Åpen kirke, skru av lyden på mobilen, senke skuldrene, finne roen og være hos Gud. Og bli ledet steg for steg gjennom en oppmerksom lesning av det som er valgt bibeltekst for den dagen, fra kl.20.30. Først gang blir 30. januar.

Oversikt over bibeltekster kommer.

Vell møtt til et rolig pust i hverdagen.

 

Her er litt mer info om hva Lectio Divina er:

En liten videosnut som gir oss en forklaring (på engelsk) av Lectio Divina (noen opererer med fire ledd og andre med fem, men innholdet er det samme uansett):  https://www.youtube.com/watch?v=YWPLTYceDgw

Lectio Divina har fem ledd: Lese, meditere, be, kontemplasjon/stillhet og praksis.

 1. Lese: (Hva sier teksten?)
  Her leser man ikke som under et studie eller som en roman. Man leser den oppmerksomt. Dvs. man leser den gjerne flere ganger. Man leser kanskje seint for å få med seg helheten og alle detalsjene. Man kan levendegjør teksten i hode med indre bilder eller som en film.
 2. Meditere: (Hva sier teksten til meg?)
  Man drøvtygger. Leter etter hva teksten søker å formidle. Og ikke minst man kjenner etter; er det noe som trigger meg, gjør meg varm, glad, gir meg trygghet, utfordrer meg. Dette stopper jeg opp ved, leser igjen, lar synke.
 3. Be: (Hva vil jeg si til Gud om teksten jeg har lest?)
  Man tar med seg det ved teksten som har vært i tanken under meditasjonen og legger det frem for Gud. Man ber om hjelp eller veiledning i møte med det, kanskje man kjenner for å takke, kanskje man kjenner et behov for tilgivelse. Snakk med Gud om det som har truffet deg ved teksten.
 4. Kontemplasjon: Vær stille og hvil i Guds nærvær. Kanskje opplever du at det er noen ord eller tanker som popper opp i stillheten. Kan det være Gud som prøver å si deg noe. Kanskje opplever du en fred og ro, og kanskje blir du deilig varm og rolig i kroppen. Kan det være Gud som rører ved deg ved sin kjærlighet. Ha blikket festet på Jesus og la Hans blikk hvile på deg. Søk ikke så meget og se som å bli sett. Om ikke annet, så er det godt å være stille hos Herren.
 5. Praktisk: (På hvilken måte kan denne teksten gjøre en forskjell i mitt liv?)
  Er det noe ved teksten som du kan leve ut i din hverdag. Er du blitt utfordret, eller har du kjenner du en lyst til noe. Prøv det ut da vell.