Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:
Date:8. august 2013

Ansatte og kontaktinfo


 Daglig leder: Wenche Somdal

Tlf: 3819 6910 / 92846863
Epost: wenche.somdal@kristiansand.kommune.no

 


Vikarprest: Prostiprest Birte Løvåsen 

Tlf: 48 40 96 21
Epost: birte.lovasen@kristiansand.kommune.no 

 

 

 FullSizeRender
Kateket: Linn Mørland

Tlf: 3819 6912/90829315
 Epost: linn.morland@kristiansand.kommune.no

 

 

 

 

 

Diakon: Linda Hårtveit Lund

Tlf:

Epost: linda.hartveit.lund@kristiansand.kommune.no

 

 

 


Kirketjener: Åse Loland Fredheim

Tlf: 3819 69 15 / 909 73 047
Epost: ase.loland.fredheim@kristiansand.kommune.no

 

 

Menighetsmusiker: May- Linne H. Danielsen

Tlf: 905 16 054
Epost: may-linne.danielsen@kristiansand.kommune.no

 

 


Tweens- og ungdomsarbeider: Audhild Høivik         

Tlf: 467 73 205
Epost: audhild.hoivik@kristiansand.kommune.no