Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke
Ansvarlig:
Date:8. august 2013

Ansatte og kontaktinfo

 


 Daglig leder: Wenche Somdal

Tlf: 3819 6910/92846863
Epost: wenche.somdal@kristiansand.kommune.no

 


Sokneprest: Olav Trømborg

Tlf: 3819 6913 / 9718 1602
Epost: olav.tromborg@kristiansand.kommune.no

 

 

 FullSizeRender
Kateket: Linn Mørland

Tlf: 3819 6912
 Epost: linn.morland@kristiansand.kommune.no

 

 


Trosopplærer/diakon: Petter Tanggaard Lomeland

Tlf: 3819 6914
Epost: petter.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no

 

 


Kirketjener: Åse Loland Fredheim

Tlf: 3819 69 15 / 909 73 047
Epost: ase.loland.fredheim@kristiansand.kommune.no

 

 

kristian-woxmyhr-profil1
Organist: Kristian Woxmyhr

Tlf: 3819 6916
Epost: kristian.woxmyhr@kristiansand.kommune.no

 

 


Tweens-arbeider: Ragni Sletten Hanisch

Tlf: 95 16 65 56
Epost: ragni.sletten.hanisch@kristiansand.kommune.no