Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Ansatte

Sogneprest:

Olav Trømborg

3819 6913 / olav.tromborg@kristiansand.kommune.no

Daglig leder:

Tone Schalla

3819 6910 / tone.schalla@kristiansand.kommune.no

Kateket:

Linn Mørland

3819 6912 / linn.morland@kristiansand.kommune.no

Kirketjener:

Lillian Haanes

3819 6915 / lillian.haanes@kristiansand.kommune.no

Ungdomsarbeider:

Emilie R-B Kleveland

3819 6915 / emilie.kleveland@kristiansand.kommune.no

Kantor/menighetsmusiker: