Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Vår nye sokneprest!

Jan Otto Fredwall har takket ja til soknepreststillingen i Hånes menighet! En mann med mange gode egenskaper, talenter og et smittende godt humør er på vei til Hånes menighet.

Jan Otto er 60 år, har to barn, Kjersti og Simon Andreas, og ett barnebarn Aurora som er 3 år.

Han har hus på Vennesla, og skal nå bo der når han kommer hjem.

Jan Otto har vært 2 år sjømannsprest og daglig leder i København, før det 6 år som prost i Vesterålen, og sokneprest flere steder. Vikarierte blant annet 9 mnd i Hånes menighet i 2006. Har også vært i Forsvaret i noen år og startet sitt presteliv som ung pastor i Frikirken.

«Gleder meg veldig til å starte opp i Hånes menighet og synes både visjon og verdier som menigheten bygger arbeidet på er veldig bra. Opptatt av at kirka er et sted der både man kan gi og få, og at kirka stadig må utvikle seg slik at den oppleves relevant og nær folk.» (Jan Otto)

Velkommen til oss, Jan Otto!!