Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Påskens gudstjenester

10.april – Palmesøndag kl.11.00.
Ved May-Linne Danielsen g Olav Trømborg.

14.april – Skjærtorsdagssamling kl.19.00.
På Skjærtorsdag inviteres alle til å feire et fellesskapsmåltid på samme måte som Jesus og hans venner gjorde. Denne kvelden er det vakkert dekket til måltid inne i kirkerommet, og gjennom ord, toner og fellesskap åpnes påskens drama for oss og vi får være med på Jesu vandring mot korset. Måltidet avsluttes med et nattverdmåltid. Ved Christel Hafredal, MayLinne Danielsen og Olav Trømborg.

15.april – Langfredagsgudstjeneste kl.11.00.
En stillferdig gudstjeneste hvor Jesu lidelseshistorie som leses i sin helhet. Ved May-Linne Danielsen og Olav Trømborg.

17.april – 1.påskedag, høytidsgudstjeneste kl.11.00.
1. påskedag er kirkens jubeldag til minne om at Jesus stod opp fra de døde og lever i dag. Ved May-Linne Danielsen og Olav Trømborg.

Velkommen til påskens samlinger i Hånes kirke!