Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Vil du være prest i en inkluderende menighet på Hånes i Kristiansand kommune?

Sokneprest i Kristiansand domprosti med Hånes sokn som tjenestested

Den norske kirke,  Agder og Telemark bispedømme

Søk på stillingen


Vil du være prest i en inkluderende menighet på Hånes i Kristiansand kommune?

Hånes menighets visjon er: «Glimt av himmel – Spor på jord». Menigheten ønsker å være en utadvendt menighet med god takhøyde. Menighetens verdier er «gøy, ærlig, raus og nærværende». Sentralt står ønsket om å skape levende møteplasser for barn og voksne, og å være relevante og inkluderende for mennesker i alle aldere i alle livets faser. Engasjerte ansatte og frivillige bidrar til en rekke forskjellige aktiviteter som spenner fra for eksempel babysang til ‘tweens’- og ungdomsaktiviteter, sjakk-klubb og diverse kor. Hånes menighet har en trofast og aktiv givertjeneste, og lager årlig julemesse som samler hele bydelen. Menigheten er også opptatt av miljøet, noe som gjenspeiles i samarbeidet med lokale bedrifter og andre menigheter på Hånes.

Soknepresten i Hånes gjør noe tjeneste i Tveit kirke, først og fremst i forbindelse med ferieavvikling. Det er for øvrig nært samarbeid med Tveit menighet.
Domprostiet er inndelt i fem soner med egen tjenesteturnus for vigsler og begravelser. Prestene i domprostiet samles ukentlig til tekstgjennomgåelse og drøfting av tjenestesaker.

Kirkens ansatte:
Daglig leder (100%), diakon (100%), kateket (100%), menighetsmusiker (70%), tweens- og ungdomsarbeider (30%) og kirketjener (50%).

Aktiviteter
Hånes menighet feirer gudstjeneste tre av fire helger i måneden, og legger stor vekt på at alle skal kjenne seg velkommen og oppleve at gudstjenesten rommer noe for dem. Dette innebærer stor variasjon og mangfold i musikalsk uttrykk. Et eksempel på dette er SuperSøndag, en gudstjeneste som er tilpasset familier og barn i alle aldre. Menigheten har slike gudstjenester regelmessig.
Hånes menighet satser mye på sang og musikk, og har blant annet også fokus på gruppefellesskap.
Nå som pandemien nærmer seg slutten ønsker Hånes menighet å åpne kirkerommet mer for konserter og andre arrangementer. 

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
– endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
– alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette. Søknadsfrist:24.04.2022 Arbeidsgiver:Den norske kirke Sted:Kristiansand Stillingstittel:Sokneprest i Kristiansand domprosti med Hånes sokn som tjenestested Stillinger:1 Heltid / Deltid:Heltid Ansettelsesform:Fast Stillingsprosent:100 Webcruiter-ID:4502884680 Sosial deling :   

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med menighetsmusiker og frivillige
 • menighetsbyggende arbeid i tråd med menighetens handlingsplan
 • bidra i konfirmantarbeid og andre trosopplæringstiltak i samarbeid med kateket
 • bidra til å skape gode møteplasser for å fremme vekst i menigheten
 • samarbeide med diakon om oppfølging av etterlatte og sjelesorgtjeneste
 • delta i menighetsrådets arbeidsutvalg og lede gudstjenesteutvalget
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • samlende menighetsbygger
 • tydelig formidler
 • opptatt av gode relasjoner
 • åpen og inkluderende
 • evne til å motivere og inspirere
 • vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier 
 • lagspiller med gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • godt kollegafellesskap med prostiets 22 prester
 • godt arbeidsfellesskap i nye trivelige kontorlokaler

Øvre Brattbakken 5, 4635 Kristiansand, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse
 Kontaktinformasjon

Fred Henry BergDomprost 98253339 fred.henry.berg@kristiansand.kommune.no

Bjarne NordhagenPersonalsjef 90996790 bn576@kirken.no

Hånes kirke ligger åtte kilometer fra Kristiansand sentrum, og favner en bydel på ca. 4000 innbyggere. Ca. 2800 av dem er medlemmer i Den norske kirke og sokner til Hånes. Selve kirkebygget er fra 1986 og omfatter både kirkerom, kontorlokaler, loftstue, kjøkken og festsal. Hånes ligger i Kristiansand kommune som har ca. 113 000 innbyggere.

Hånesområdet er en bydel i Kristiansand preget av en flerkulturell befolkning. Det er to skoler og seks barnehager i bydelen. Bydelen Lauvåsen er delvis utbygd, og denne er menighetsmessig knyttet til Hånes kirke. Andre trossamfunn og menigheter som holder til på Hånes er Frikirken, Det norske misjonsforbund, Antiokia og Den eritreisk-koptiske ortodokse Amanuel kirke.

Ansgar høyskole ligger i bydelen Hånes. Høyskolen har et bredt studietilbud innen teologi, psykolog, musikk og interkulturelle fag.

Næringsparken Sørlandssenteret ligger innenfor Hånes menighets grenser. Det samme gjelder Kristiansand Dyrepark, som er landsdelens største turistattraksjon.