Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Fredagsvaffel

Velkommen til en hyggelig stund med vafler, noe varmt i koppen, ord for dagen og en god prat!

Har du fri på fredags formiddager er du hjertelig velkommen! Hver fredag i partallsuker
fra kl. 12.00 i Hånes kirke. De er ingen øvre eller nedre aldersgrense.

(18.02 / 11.03 / 01.04 / 08.04 / 22.04 / 06.05 / 20.05 /03.06 / 17.06) 


Vi ses der!