Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Vi trenher flere «hender» i Hånes menighet

Kan du tenke deg å være den som ønsker folk velkommen til gudstjeneste? Oppgaven er hyggelig, enkel, avgrenset og viktig. Du blir et ansikt og en stemme i menneskers møte med menigheten. Du settes opp på tre-fire gudstjenester i halvåret, og kommer det noe i veien så bytter du bare med andre kirkeverter. Vi trenger også kirkeverter til gudstjenestene på Julaften kl. 14.00 og 15.30. Er dette noe for deg? Gi tilbakemelding til Wenche på tlf. 92846863. Håper vi snakkes!