Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Bli med i kirkeringen!

Kirkeringen er åpen for alle damer, og du er hjertelig velkommen til å bli med!

Dette er samling for damer som jobber fram mot julemessa som i år er 20. november. Neste gang vi samles til et arbeidsmøte er 27.10 kl. 18.00 i kirka. Vi har plass til flere!

Har du spørsmål vedrørende kirkeringen kan du kontakte Solveig Schou, tlf. 98033186