Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Endringer i staben

Vi er for tiden inne i en periode med utlysninger av flere stillinger i Hånes menighets stab.

Diakonen vår, Petter Tanggaard Lomeland, har allerede avsluttet sin tjeneste i Hånes. Han har begynt i ny diakonstilling i Lund menighet. Diakonstillingen skal utlyses. Vær gjerne med å tipse gode folk om denne stillingen.

Kristian Woxmyhr har, som mange vet, også sagt opp sin stilling og skal studere i Oslo fra høsten. I disse dager foregår det også intervjuer og prøvespill for organiststillingen i Hånes. Vi er spente på personen som blir tilsatt og er glade for at menigheten er gode på å ta imot nye medarbeidere.

Ragni Sletten Hanisch, som de siste to årene har jobbet som tweens-og ungdomsarbeider i Hånes skal også studere fulltid i Oslo fra denne høsten. I denne stillingen er det nå ansatt en flott jente ved navn Audhild Høivik. Vi gleder oss til å bli kjent med henne!

Når alle ansettelsene er på plass vil vi komme med presentasjon av de som er blitt ansatt. Inntil vi har fått alle stillingene virksomme igjen har vi et stort ønske om forståelse for at det er en utfordrende situasjon i en liten stab, med så mange utskiftninger. Vi gleder oss til å bli fulltallige igjen!

Til slutt vil vi som utgjør staben i Hånes nå få ønske våre «gamle» kolleger lykke til i ny arbeids- og skolehverdag. Vi takker for innsatsen og tjenesten i Hånes menighet. Måtte Gud velsigne dere rikt videre!