Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Biskop Stein Reinertsen besøker Hånes og Tveit 7.-12. september

Besøket er en visitas, det vil si et offisielt besøk i menigheten for å følge opp biskopens rolle som tilsynsmann og inspirator.

En bispevisitas finner sted ca. hvert åttende år, så det er virkelig en spesiell begivenhet. I tillegg til at biskopen vil være til stede på ulike arrangementer i menighetene og treffe menighetenes tilsatte og frivillige, vil han bl.a. også ha skolebesøk hvor han vil møte lærere og elever, og han vil besøke senterledelsen ved Sørlandssenteret. Vi håper også å få til en menighetsfest hvor DU kan komme og møte din lokale menighet og biskopen. Det vil komme mer informasjon om dette.

Visitasen avsluttes med felles gudstjeneste og visitasforedrag søndag 12. september i Tveit kirke kl 1100

Vi ser frem til visitas!

Program visitas

7.september

Kl. 08.30   Velkommen, morgenbønn Hånes kirke        

Kl. 08.40   Åpningsmøte, Hånes kirke                 

Kl.10.00    Møte med senterledelsen på Sørlandssenteret om livet på senteret                

Kl.12.00     Lunsj, møte med kommuneledelsen

Kl. 17.15    Samtale med ansatte, MR-leder i Hånes

Kl.18.00     Menighetsrådsmøte Hånes

8.september

Kl.08.30 Morgenbønn Hånes kirke

Kl.09.20 Skolebesøk 7.trinn Hånes skole

Kl.10.30 Samtale ansatte Hånes

Kl.13.15 Møte med skoleledelsen Hånes skole

Kl.19.00 Samlingsfest Hånes menighet

11. september

Kl.09.00 – ca.kl.17.00 Pilgrimstur Oddernes kirke – Tveit kirke. Se hjemmeside Tveit Menighet

12.september

Kl.11.00  Felles visitasgudstjeneste Tveit kirke