Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Agentløype i Hånes kirke

Du som går i 2. eller 3. klasse er herved invitert!

Denne løypa:

  • Skjer 19. mai mellom 17.40 og 19.10, og tar cirka 30 minutter.
  • Går du sammen med mamma, pappa eller en annen trygg voksen. Det er lov å ta med søsken.
  • Gir deg små oppdrag du må løse, og ting du må finne.
  • Gjør deg kjent med barna i søppelbyen i Kairo, hovedstaden i Egypt, og hvordan de lever.
  • Du lærer også om Mama Maggie som har gitt sitt liv til disse barna, for å hjelpe dem til et bedre liv.
  • Hjelper oss til å tenke etter hvordan vi kan være til hjelp for andre mennesker her vi bor.

Situasjonen vi er i med smittevern og begrensninger utfordrer oss til å lage opplegg som vi kan gjennomføre, uavhengig av hva neste uke bringer av nye restriksjoner eller åpninger. Dette har gitt oss erfaringer med at løyper slik som denne kan være en fin erstatning, når vi ikke kan gjennomføre ting slik vi helst hadde ønsket. Agenthelgen lar seg ikke gjennomføre, blant annet grunnet behovet for en del voksen ledere kombinert med kravet om avstand. Derfor prøver vi oss i år med en løype. Denne løypen er en del av den opprinnelige helgen, men er nå omgjort til et frittstående arrangement.

Hånes menighet støtter arbeidet denne løypen forteller om, gjennom Stefanusalliansen, og vi er opptatt av å fortelle både voksne og barn om dette fantastiske arbeidet som gjøres blant barna og familiene i søppelbyen i Kairo. Gjennom denne løypa følger vi et barn som forteller litt fra livet i søppelbyen, og får noen spørsmål og oppdrag fra henne som må besvares. Vi får også se en liten film om dette barnet, og under filmen serveres det boller og juice 🙂

Påmelding til diakon Petter på mob: 97595285, eller petter.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no innen søndag 16.mai.

Info jeg trenger ved påmelding er barnets navn, navn og mobilnummer til foreldre/foresatt som følger, og hvem andre som evt. blir med fra familien.

Etter påmeldingsfristen vil alle påmeldte motta en sms med klokkeslett for oppmøte. Vi vil prøve så langt det er mulig å gi oppmøte tidspunkt mellom 17.40 og 19.10. Vi begynner 17.40 og fyller på etter hvert som dere melder dere på.

Her er en link til arbeidet som denne klubben handler om.