Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Langfredag i Hånes kirke

Vær med på langfredagssamlingen fra Hånes kirke som ble tatt opp i fjor: