Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Hånes barnegospel øver igjen!

Første øvelse blir torsdag 29. april

Korets nåværende dirigent, Marianne, skal slutte i løpet av våren. Derfor inviteres nåværende, gamle og nye medlemmer til å være med å synge på en gudstjenesten 13. juni kl. 11.00. Før dette vil det være øvelser. Barn fra 4 år er velkomne, men pga smittevern må foreldre vente utenfor kirken mens øvelsen pågår.

Øvelsene er på følgende torsdager:

29. April kl. 17.30 – 18.00
6. Mai kl. 17.30 – 18.00
20. Mai kl. 17.30 – 18.00
10. Juni kl. 17.30 – 18.00

 

Våren 2021:
På grunn av koronasituasjonen har vi ekstra fokus på smittevern. Det er registrering ved oppmøte, foreldre må vente utenfor kirka under øvelsen.