Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Fellesmøtene 2021

Det er utfordrende med Korona, men Fellesmøtene er så viktige at de gjennomføres heldigitalt, live fra Q42, 12.-17.januar 2021.
44 menigheter og organisasjoner står når sammen og dette året blir det 6 kveldsmøter fra tirsdag til søndag, hvor Egil Svartdahl er hovedtaler.

Det blir krevende økonomisk, men vi håper at den enkelte seer har lyst til å bidra i en god kollekt også hjemmefra, sånn at det blir et godt overskudd til Bibelselskapet.
Vi streamer live via Fellesmøtene.no og Facebooksiden. Møtene sendes også på Kanal 10.

Vi sees på nett i din egen stue!

Velkommen!