Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Kjøp årets viktigste julegave!

Bli med å støtte det viktige arbeidet til Stefanusalliansen. Send kr. 200 til vippsnr#644835-Hånes sokn. Gavekortet kan hentes på kontoret i kirken, evt. avtale med Wenche på tlf. 92846863. Tusen takk for gaven!