Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Søndagens preken

Her kan du høre søndagens preken: