Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

November måned i Hånes menighet

Fra og med 9. november kan vi kun samles 50 personer til gudstjeneste. Vi i Hånes menighet forholder oss til de retningslinjer som til enhver tid gjelder for den norske, og de beskjeder vi får fra Kirkerådet og Kristiansand kirkelige fellesråd.

 

Barne- og ungdomsaktiviteten skal kunne gå som normalt innenfor gjeldende retningslinjer for smittevern. Enkelte aktiviteter vil allikevel justeres og andre utgå.

 

I Hånes menighet velger vi å ha undervisning for våre konfirmanter, da vi kan samle ungdom fra samme trinn. Dette er vi glade for å kunne gjøre. Alle kor i menigheten bortsett fra Tween sing, velger av smittevernhensyn å ta en pause ut november måned. Babysang og Fredagsvaffel må dessverre også utgå denne perioden. Connected og Tweensklubb utgår også siden man her samler ungdom på tvers av trinnene.

Det er imidlertid Åpen kirke siste onsdag i november fra kl. 19.30-20-30. Velkommen til en stille stund med lystenning og bønn.

 

 

Søndager i november

Neste søndag er det ikke gudstjeneste i verken Hånes eller Tveit kirke, men i Søm kirke vil det være gudstjeneste kl. 11. For andre menigheter, se fellesannonsen for Den norske kirke i fvn`s lørdagsutgave.

Søndag 29. november kl. 11 er det gudstjeneste her i kirka ved sokneprest Olav Trømborg og organist Kristian Woxmyhr.