Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Fokus på smittevern i Hånes menighet

Vi har stort fokus på smittevern i menigheten vår, og ønsker at dere skal vite at vi legger til rette for at det skal være trygt å komme på våre gudstjenester. Alle deltakere registreres med navn og telefonnummer, og håndsprit er plassert ved inngang/utgang, samt rundt i kirkesal. Stoler er plassert med riktig avstand, slik at vi opprettholder den nødvendige avstand til hverandre.

Vi følger smittevernveileder for Den norske kirke, og den finner du her  kirken.no/korona.