Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Oppstart aug/sept

Hånes Mannskor                  18/8           For menn

Tween sing                            20/8           For 5.klasse og oppover

SuperSøndag                        23/8           For alle

Hånes og Tveit kirkekor       27/8           For voksne kvinner og menn

Hånes Barnegospel              27/8           For barn fra 4 år og oppover

Babysang                               3/9             For foreldre som er hjemme med små

Connected                             4/9             For 8. klasse og oppover

Tweensklubb                        10/9           For 5. – 7. klasse