Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Velkommen til gudstjeneste – husk påmelding!

På grunn av kun 50 plasser må vi nå ha påmelding til gudstjenestene.
Vi får dessverre ikke lov til å ha nattverd.

Påmelding
Du melder deg på søndagens gudstjeneste ved å trykke på denne lenken. Dere kan også melde dere på ved å ringe eller sende melding til Wenche Somdal på 92846863.

Smittevern på alle gudstjenester:
Vi kan være opp til 50 men må huske smittevernsreglene:
– Håndhygiene (vi har rikelig med antibac ved inngangen)
– En meters avstand til dem som ikke er av samme kohort
– Alle som kommer må være symptomfrie
– Alle må registreres