Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Oppstart av høstens aktiviteter

Hånes Mannskor                  18/8  kl.19.30          For menn

Fredagsvaffel                         21/8  kl. 12.00         For alle

Tween sing                            20/8  kl.17.30           For 5.klasse og oppover

SuperSøndag                        23/8  kl.11.00            For alle

Hånes og Tveit kirkekor      27/8  kl.19.30          For voksne kvinner og menn

Hånes Barnegospel              27/8  kl.17.30           For barn fra 4 år og oppover

Babysang                               3/9    kl.10.30           For foreldre med små

Connected                             4/9    kl.18.00           For 8. klasse og oppover

Tweensklubb                        10/9  kl.17.30            For 5. – 7. klasse