Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

SAKTE GJENÅPNING

Det går endelig mot en sakte gjenåpning av kirkas aktiviteter!

Søndag 24. mai blir det to gudstjenester i kirka ved Olav Trømborg; klokka 11.00 og klokka 12.30. Nattverd.
For at vi på best mulig måte kan imøtekomme smittevernreglene har vi påmelding før gudstjenestene til Wenche via sms til 92846863.
Vi minner om:
-hvis du har symptomer på luftveissykdom blir du hjemme.
-hold avstand – selv om det er fristende å klemme folk (du kan blunke, smile, le, vinke, gjensyns-danse eller finne andre smittefrie måter å uttrykke gjensynsglede på)

Vi sees på søndag 🥳