Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Her kan du lese Årsmeldingen for 2019

Årsmøtet er som følge av Covid-19 utsatt til høsten 2020. Dato for dette vil bli annonsert god tid i forkant.

Her kan du lese om all den flotte aktiviteten som har vært i menigheten i løpet av 2019:

Årsmelding 2019