Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Påskekalender – veien fra palmesøndag via skjærtorsdag til påskedag – på hvert vårt sted.

Påsken 2020 ble den påsken hvor vi ikke kunne samles. I noen kristne

miljøer snakkes det om «scattered community» – et fellesskap som er

spredt på flere steder. Dette må vi øve oss denne våren, å være et spredt

fellesskap til vi igjen kan samles. Og i påsken kan vi ha et felles fokus på

veien fra palmesøndag via skjærtorsdag til påskedag på hvert vårt sted.

Denne påskekalenderen tar oss gjennom påsken dag for dag, fra lørdag

før palmesøndag til andre påskedag. For hver dag finner du bibelteksten

som Bibelselskapet foreslår, et lite tekstutsnitt og en salmetekst eller et

dikt. Det er også noen ord til ettertanke og det er gjengitt en kunstnerisk

fremstilling knyttet til hver dag.

Påskekalenderen er laget av sokneprest i Oddernes kirke, Jon Andreas Lauvland.

Påskekalender 2020