Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Brev til menigheten i disse korona tider.

Et brev til menigheten i disse korona tider.

I en tid hvor det meste avlyses og de fysiske fellesskapene uteblir, er det lett å savne fellesskap. Vi er oppfordret av myndighetene til å holde oss mest mulig for oss selv. Det kan være krevende for mange. For en kirke, og for mennesker generelt, er det naturstridig. Vi er skapt til fellesskap. Nylig kunne vi lese i nyhetene at krisetelefonene opplever en økt pågang av mennesker som synes livet er ekstra vanskelig i disse dager. Dette er ikke det minste rart. Hele samfunnet er endret, nærmest satt på pause. Dette oppleves selvfølgelig rart og dramatisk for mange. For eksempel skrev psykolog Ingvard Wilhelmsen i Vårt land nylig at “Dei som ikkje kjenner på litt helseangst no, bør gå i terapi.” Det er altså helt normalt å kjenne at livet er litt mer preget av bekymring i denne tiden vi er i nå.

Vi kan altså ikke møtes slik vi pleier, men kanskje kan vi møtes på andre måter, og kanskje kan vi være sammen som kirke på andre måter. Jesus spurte Bartimeus, som da var blind, “hva vil du jeg skal gjøre for deg?” (Mark.10,51). Som kirke og som medmennesker kan vi spørre hverandre, venner og kjente, naboer, og kanskje noen ukjente naboer det samme spørsmålet: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ta en telefon og ring på en dør (men hold litt avstand), og still spørsmålet. Oppdater Facebook statusen din m.m. og spør spørsmålet. For noen, kanskje den naboen du ikke kjenner så godt, vil det at du ringer på bety forskjellen den dagen. Forskjellen på om dagen ble god eller dårlig. Det er viktig at vi ser hverandre. Og det er ekstra viktig nå. Dette er en viktig del av det å være kirke. Dette er diakoni. Dette er evangeliet i handling. Vi gjør som Jesus, henvender oss til våre medmennesker og spør hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og ofte er spørsmålet nok.

Og samtidig som vi hjelper hverandre med lufte hunden og handle mat på butikken, husker vi at “Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn” (Matt.4,4). Det finnes mange podkaster og ressurser på nett hvor man kan høre bibeltimer eller andakter. Samtidig har NRK lange tradisjoner for daglige og ukentlige bidrag. Andakten på P1 er ekstra god å ha i disse dager. På P1 sendes det også gudstjeneste hver søndag direkte fra en av landets mange kirker. Under høytidene jul og påske sendes det også gudstjenester direkte på NRK. Dette kan være fint å få med seg ettersom de lokale gudstjenestene utgår i år. Hvordan NRK løser dette i år er litt uvisst, men vi legger ut linker og info på Facebook fortløpende.

Samtidig vil det være bidrag som er mer lokale. Alle lokalmenigheter i DNK (Den Norske Kirke) vil fra mandag 23. mars legge ut daglige video andakter, samt en enkel video overført gudstjeneste hver søndag. Dette vil skje på menighetenes facebook sider. Dette er et samarbeid mellom DNK menighetene i Kristiansand, og det vil rulleres på hvem som har de ulike andaktene de ulike dagene. Link til menighetens facebook side finner du under.

Status i Hånes kirke nå er altså at alt av aktiviteter, gudstjenester, og arrangementer ellers er avlyst frem til over påske. Familier som har meldt dåp i denne perioden blir kontaktet og fulgt opp av Sokneprest. Dåp, vigsel og gravferd gjennomføres i denne perioden etter avtale, men da i trå med helsemyndighetenes restriksjoner og anbefalinger.

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Hebr.10.24

 

Her finner du tips og linker til kirkelig aktivitet på nett, tv og radio

Menighetens nettside: www.haanesmenighet.no (bruk andre nettlesere enn Chrome for å få en riktig opplevelse av nettsiden)

Hånes menighet på facebook: https://www.facebook.com/H%C3%A5nes-Menighet-368808166566697/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDuPBksnZVWXHduOWiUwIsTZkJKMzaw1R-GFjDuTRQdeS7yNwxd0VVLIcIfq-O8J5LrS6B8zhMviS9H

Andakten: https://radio.nrk.no/podkast/andakten

Radio gudstjeneste: https://radio.nrk.no/serie/gudstjeneste-radio

TV gudstjenester: https://tv.nrk.no/serie/gudstjeneste-tv

 

Kontakt info:

Daglig leder: Wenche Somdal, mob: 928 46 863

Sokneprest: Olav Trømborg, 971 81 602

Diakon: Petter Tanggaard Lomeland, 975 95 285

Henviser også til www.haanesmenighet.no for ytterligere kontakt info.

Mvh

Diakon Petter Tanggaard Lomeland,

på vegne av staben i Hånes menighet.

 

Her kommer en gjengivelse av en tekst som er del på Facebook fra menigheten, til deg som ikke er på Facebook:

 

La oss ta vare på hverandre og hjelpe hverandre disse dagene.

Har du av ulike helsemessige årsaker særlig behov for å unngå folkemengder, for eksempel å handle i butikken i tiden fremover? Ta gjerne kontakt med Diakon Petter Tanggaard (mob: 97595285). Vi i Hånes menighet hjelper gjerne med handling og andre nødvendige ærender så langt kapasiteten rekker.

Vi oppfordrer alle til å ha et blikk for dem som trenger en hjelpende hånd, med handling og nødvendige praktiske gjøremål i tiden fremover. Ta en telefon. Du kjenner ditt eget nabolag best. Vær en god nabo!

Samtidig oppfordrer vi på det sterkeste alle til å overholde råd, oppfordringer og tiltak fra myndighetene!

Unngå fysisk kontakt og hold avstand. Ved handle hjelp: Få handleliste av vedkommende over telefon eller sms, sett posen ved døren og legg kvitteringen oppi posen. Tilbakebetaling kan ordnes med Vipps.

Vær lys for hverandre