Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Sanconfetti

Velkommen til et variert og musikalsk program med
korsang, solosang og allsang!

Medvirkende:
Tveit og Hånes kirkekor med gjester:
Birkenes Bygdekor, dirigent Diana Siaudvytyte
Kari Valseth, sang
Band under ledelse av Kristian Woxmyhr
Ruth L. Sandvik, dirigent

Kollekt ved utgangen