Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Årlig brannøvelse for «nøkkelpersonell» og gudstjenestemedarbeidere

Vi minner om at vi gjennomfører årlig brannøvelse.  Den er obligatorisk for alle dere som har fått utdelt nøkkel og alle gudstjenestemedarbeidere.

Det blir onsdag 5. februar kl 1830 (En pause i dugnaden for dere som deltar der)

Se gjerne  igjennom denne før møtet BRANNinstruks for medarbeidere i Hånes Kirke

Om du ikke har anledning til å komme denne dagen må du komme innom kirka for egen gjennomgang.  Ta da kontakt med Åse (kirketjener) tlf. 909 73 047 eller 38 19 69 15