Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

SuperTorsdag tar en pause. Takk til alle som har bidratt!

På grunn av lav oppslutning, er det besluttet at SuperTorsdag tar en pause inntil videre.  Vi vil takke alle frivillige som har bidratt i dette viktige arbeidet! Tusen, tusen takk! Middagene og samlingene har betydd mye for mange gjennom flere år.