Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Kontoret tar høstferie uke 40

Kontoret tar høstferie uke 40. For henvendelser, kontakt Kirkens servicetorg tlf. 38196800, kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no