Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Her kan du se resultatet av kirkevalget 2019

Kirkevalget 2019  

305 av de stemmeberettigete på Hånes, avgav stemmer ved kirkevalget enten på forhånd nede på Kirkens servicetorg eller på Hånes skole den 9.september.  

Kirkevalget ble holdt samtidig med valg til kommunestyre og fylkesting. 

Her er resultatene fra Hånes. 

 

Valg  Bispedømmeråd. 

Det var 295 som avgav stemme til Bispedømmerådet. 

De tre listene fikk følgende oppslutning: 

Valgliste  Antall rettede stemmer  Antall urettede stemmer 
Nominasjonskomiteens liste  16  50 
Åpen folkekirke  50  120 
Bønnelista  10  41 

 

Valg Menighetsråd. 

Det var 283 som avgav stemme til Menighetsrådet. 

Personer i nytt menighetsråd,  

faste medlemmer 

Antall stemmer 
Kristin Wallem Timenes  336 
Christel Øvernes Hafredal  320 
Elin Saltrøe  306 
Marianne Haugesten Wolles  299 
John Olav Glastad Bjørnestad  299 
Lars Bjørgulv Hollerud  296 
 

Varamedlemmer 

 
Kirsten Bjørkhaug Fauske  291 
Jarle Gundersen, med forbehold om godkjenning da Jarle sokner til Randesund.  33 
Øyvind Knoph Hamre  23 

 

I alt 12 funksjonærer var i sving for å få valgdagen til å gli greit.

7 personer var med for å telle opp stemmene.

Vi takker for god innsats! 

 

 

Daglig leder 

Wenche Somdal