Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

FELLESSKAPSKVELD

Kirken på Hånes er inne i en tid hvor vi trenger å bygge fellesskap. Troende fellesskap. Fellesskap vi kan inviterer til. Ikke fellesskap med en dogmatisk sjekkliste, hvor man må ha åtte av ti riktige for å være med, men et fellesskap hvor troen på Jesus Kristus er det sentrale. Fellesskap hvor man ønsker å sammen hjelpe hverandre med å svare på Jesu kall: «Følg meg».

Vi vil være en relevant kirke i vårt lokalsamfunn. En kirke som er opptatt av menneskers hverdagsliv. De mørke dagene. De lyse dagene. Hverdagene. En kirke som evner gjennom de små fellesskapene, og det store, å speile våre liv i lys av vår tro. En kirke som kaller mennesker til tro og liv. En kirke som ser at å elske, er et verb.

I Hånes menighet kaller vi våre småfellesskap for LIV&TRO grupper, fordi det er liv og tro som deles i disse gruppene. Dersom du er nysgjerrig på hva LIV&TRO grupper er for noe, eller om om det kunne være noe for deg eller dere. Da er du/dere herved invitert til fellesskapskveld i Hånes kirke. Om du er ny på Hånes, ny i menigheten eller har vært en del av menigheten lenge, er du uansett hjertelig velkommen!

Hånes menighet inviterer herved oss alle til en fellesskapskveld i regi av LIV&TRO. Onsdag 16. oktober kl.19.30 – 21.30.

Det blir bibelundervisning, samtale, fortellinger og enkel bevertning. Kjenner du andre som ikke er i en LIV&TRO gruppe, men som kanskje kunne tenke seg det? Inviter dem med!

Meld deg/dere på innen torsdag 10.oktober.

Ikke nøl med å ta kontakt med Petter på 97595285 ved eventuelle spørsmål.