Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Oppstart aktiviteter høsten 2019

  • Barnegospel starter opp 29. august kl. 17.30. NYHET !!!! Dansegruppe for medlemmer fra 3. klasse og oppover annenhver torsdag, dette er i forlengelse av øvelsen.
  • Tween Sing starter opp 22. august kl. 17.30-19.00. Ren korøvelse fra høsten. Aktiviteter blir lagt til Tweens-klubb.
  • NYHET! Tweens-klubb 6. september. Mer informasjon kommer på hjemmesiden.
  • NYHET! Conneced 6. september. Mer informasjon kommer på hjemmesiden.
  • Babysang oppstart 5. september kl. 10.30
  • SuperTorsdag oppstart 29. august kl. 16.00.
  • Eldrebølgen starter opp 5. september kl. 11.00.
  • Åpen kirke og Lectio Divina oppstart 28. august kl. 19.30.
  • Kirkekoret har oppstart 22. august kl. 19.30
  • Mannskoret starter opp 20. august kl. 19.30