Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Informasjon om Kirkevalget 2019. Her kan du også lese om kandidatene til nytt menighetsråd i Hånes menighet.

Ved Kirkevalget 2019 skal det velges menighetsråd og medlemmer til bispedømmerådet. Valget finner sted 9. september 2019 kl. 09.00-21.00 på Hånes skole.

Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 12 august – 06. september 2019. Forhåndsstemming vil finne sted på: Kirkens servicetorg, Gyldenløves gate 9, Tid: mandager-fredager 09.00 – 15.00.

Her er en kort presentasjon av kandidatene for Hånes menighet: (Har dessverre litt problemer med nedlastingen, så bildene er dessverre falt ut)

Navn

Om kandidaten

Satsingsområder

Elin Saltrøe

(1951)

Pensjonist. Utdannet jurist og tidligere ansatt hos Fylkesmannen. Har vært med i menighetsråd og Kirkelig fellesråd i flere perioder. Er nå med i Kristiansand kirkelig fellesnemnd, som skal legge til rette for et nytt kirkelig fellesråd som skal tre i kraft når Kristiansand slås sammen med Songdalen og Søgne fra 2020.

Ønsker å arbeide gjennom Kirkelig fellesråd for at kirka får gode økonomiske rammebetingelser lokalt og være en god arbeidsgiver for de ansatte.

Kristin Wallem Timenes

(1969)

Jobber med kommunikasjon i nye Kristiansand kommune. Har bakgrunn som oversetter. Er oppvokst i Bringebærveien og bosatt på Timenes. Er nysgjerrig på andre mennesker og trives med mange jern i ilden. Har deltatt på diverse aktiviteter i kirka, alt i fra ungdomsarbeid til kor, musikkutvalg og gudstjenesteutvalg. Har vært i menighetsrådet de siste fire år.

Jeg er opptatt av at Hånes Kirke skal være et raust, åpent og inkluderende sted med plass for alle. De som kommer til oss skal kjenne seg varmt velkommen og sett uansett bakgrunn. Er opptatt av aktiviteter for barn og unge og glad i sang og musikk. Håper å være med å videreføre visjonen «Glimt av himmel – spor på jord».

Lars Hollerud

(1955)

Pensjonist/frilansjournalist.

Mangeårig journalist, desidert lengst periode i Fædrelandsvennen.

Skribent blant annet for Fædrelandsvennen og menighetsbladet Bladet vårt.

I flere perioder med i Hånesutvalget og senere menighetsrådet.

Bass i kirkekoret siden oppstart i 1995, nå også bass i Hånes mannskor.

Vil medvirke til at flere finner tilhørighet og blir sett i kirken.

Ivrer for variert sang- og musikkaktivitet i menigheten for begge kjønn i alle aldersgrupper.

Christel Øvernes Hafredal

(1981)

Jobber med regnskap. Oppvokst på Hånes og har tilbrakt barndoms- og ungdomstiden i Hånes kirke. Medhjelper i menigheten som medliturg og kirkekaffe. Stor interesse innen musikk og sang.

Frivillig arbeid som trener innen barneidrett.

Ønsker å jobbe for at Hånes menighet skal være inkluderende og at kirken skal være et naturlig samlingssted uavhengig av alder, religion, nasjonalitet og legning. At kirken oppleves som gøy, ærlig, raus og nærværende som menighetens verdier. Ønsker også å skape et trygt oppvekstmiljø hvor ungdom hører hjemme og trives.

Kirsten Bjørkhaug Fauske

(1958)

Utdannet: Kosholdsøkonom.

Jobber som kokk i Kr.sand kommune.

Har vært med i frivillig arbeid:

Lunsjtreff, barnekoret, julemesse- komite, menighetsrådet, frivillig gudstjestemedarbeider, medhjelper på Superonsdag/

torsdag med mer.

Synger i Kirkekoret.

Ønsker at Hånes kirke skal være en kirke for alle. Gjøre søndagen til en kirke/familiedag. Jobbe for at alle skal føle seg sett og inkludert i menigheten vår.

John Olav Bjørnestad

(1964)

Arbeider på UiA. Deltatt i frivillig arbeid i hele mitt voksne liv, som trener og styremedlem i idrettsklubber. Prøver få til en tur i Jegersberg hver søndag. Synger og mimer til sanger i mannskoret. Liker å være sammen med mennesker med ulike meninger om mangt. Er lydtekniker i Hånes kirke.

Arbeide for at Hånes kirke er tilgjengelig, tolerant, inkluderende og åpen for alle.

Marianne Haugesten Wolles (1987)

Er utdannet sykepleier, og jobber som miljøterapeut i bolig med utviklingshemmede.

Jeg er dirigent i Hånes Barnegospel.

Ønsker å jobbe for at Hånes Menighet skal være inkluderende, og at kirken skal være et samlingssted. Vil medvirke til at barnefamilier, barn og ungdom ville komme i kirken å ha det gøy i ulike sammenhenger.