Velkommen til Hånes menighet - Den norske kirke

Er du opptatt av Hånes menighets økonomiske fremtid? Bli med på idedugnad torsdag 29. august kl. 17.30!

  • Vi skal se på status og historikk vedr. økonomien i menigheten vår.
  • Hva med statsstøtten i fremtiden?
  • En presentasjon av enkelte aktiviteter/tilbud man finner i Hånes menighet.
  • Vi får besøk av Tore Gullaksen, prosjektleder i Agder og Telemark bispedømme.
  • Idemyldring.
  • Enkel bevertning.

Velkommen til å være med «å tenke høyt» om Hånes kirkes økonomi, innhold og fremtid!